دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه 3 اسکن برگه اسفند 96

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه 3 اسکن برگه اسفند 96

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه 3  اسکن برگه اسفند 96

 

 

 

 

 

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کارگر عمومی سنگ کار درجه 3

اسکن برگه اسفند 96

 

پاسخنامه :ندارد

قابل چاپ : می باشد

نوع فایل :PDF

PDF