دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای كارگر عمومي کاشی کار درجه 3مجموعه شامل : سوالات تئوری یک دوره از امتحانات قبلی فنی و حرفه ای می باشد.

پاسخنامه :دارد

قابل چاپ :می باشد

نوع فایل :PDF